Compuboek - Winbooks Connect

Het digitale platform tussen klant en accountant voor de efficiënte uitwisseling van documenten en financiële informatie, zodat de klant op elk moment perfect op de hoogte is van zijn financiële situatie.

Maak gebruik van volgende functionaliteiten :

  • Facturen : Als klant van de fiduciaire stuurt u facturen naar de toepassing via mail of via toevoegen van bestanden. U kunt indien gewenst informatie toevoegen. Uw fiduciaire kan van hieruit de facturen inboeken.
  • Permanent dossier : Naast facturen kunnen ook alle documenten met betrekking tot het boekhouddossier bewaard worden : statuten, contracten, verslagen algemene vergadering,… De fiduciaire kan ook documenten vanuit de boekhouding (BTW-aangifte, balans,… )zichtbaar maken voor de klant
  • Berichten en takenbeheer : Via Winbooks Connect kan er een communicatie opgestart worden tussen klant en fiduciaire. Daarnaast bevat Winbooks Connect ook een kalender waaraan verschillende taken kunnen toegevoegd worden. Automatisch bevat deze kalender ook alle wettelijke vervaldata.
  • Leveranciersbetalingen : Via Winbooks Connect kunt u op een eenvoudige manier facturen aanduiden ter betaling en de overschrijvingen doorsturen naar de bank.
  • Dashboard : Via verschillende grafieken, ratio’s en indicatoren kunt u de toestand van uw boekhouding controleren en analyseren.
  • Gratis facturatie : Voor kleine ondernemingen met maximum 10 eenvoudige facturen / maand, kan de klant van de fiduciaire die over Winbooks Connect beschikt gratis toegang krijgen tot een light facturatie. De facturen worden per mail naar de klant verstuurd en komen ook op Winbooks Connect terecht, vanwaaruit de fiduciaire ze kan inboeken in het dossier van de klant. Contacteer ons om de voorwaarden hiervoor te kennen.