Compuboek - Identiteit-Visie

Compuboek BVBA, waar boekhoudsoftware en E.R.P.-oplossingen onze core business zijn Uniek is dat onze financiële en logistieke software steeds onze core business is ;  geen annex aan een IT-firma maar de hoofdactiviteit in onze organisatie.  We bestrijken dan ook een brede waaier aan standaardsoftware binnen deze branche.

Compuboek streeft naar een totaal aanpak voor je IT. Dit omvat zowel hardware en netwerken, boekhoud-, financiële en logistieke software, programma’s op maat aansluitend op de standaardsoftware als services gaande van specifieke rapportering tot opleiding, begeleiding, helpdesk en consultancy.  De sterkte is onze kennis van de door ons verdeelde software.

Onze visie is dat we

  1. Een totaaloplossing aanbieden met alle noodzakelijke componenten: hardware, financiële en logistieke software, implementatie, begeleiding en follow-up, helpdesk
  2. Met onze boekhoudkundige en fiscale kennis voor u een surplus aan begeleiding leveren, uniek in onze branche