Service Ad Interim

Wij springen bij wanneer u handen tekort komt

KMO’s, zelfstandigen of VZW’s, kortom alwie administratief of boekhoudkundig personeel tewerkstelt, is soms geconfronteerd met het uitvallen of wegvallen van dat personeelslid. Verlofperiode, ziekteverlof, ontslagname, andere vormen van onbeschikbaarheid maken dat uw administratieve en boekhoudkundige flow onderbroken wordt en tijdelijk of permanent niet (meer) bemand is.

Net daar kan Compuboek voor u een toegevoegde waarde betekenen. Wij komen op regelmatige tijdstippen ter plaatse om gedurende een overeengekomen periode uw administratie en boekhouding verder te zetten. Op die manier garanderen wij de continuïteit van uw administratie en boekhouding.

Mogelijkheden

Diverse vormen van samenwerking zijn hierin mogelijk.  Op die manier heeft Compuboek in het verleden reeds opdrachten aanvaard van 4 dagen in de week gedurende 3 maand, tot 1 maal om de 14 dagen, 1 dag per week of 2 dagen in een kwartaal of nog andere vormen van samenwerking over kortere of langere periodes.

Interesse?

Indien deze samenwerking u interesseert, neem dan vrijblijvend contact. Wij komen ter plaatse uw vraag aanhoren en een samenwerkingsvoorstel formuleren.